LOGG INN =

LuckySlotsOnline er et sosialt kasino. Denne siden inneholder vilkår for bruk eksklusivt.

Før du bruker nettstedet vårt, må du lese vilkårene for bruk nøye. Nedlasting av spillet vårt med tjenesten betyr at:

 • du har kjent deg med vilkårene og godtar dem i sin helhet
 • du godtar ikke å bruke tjenesten på en ulovlig måte
 • du godtar å være bundet av reglene i spilletiketten
 • du har lest og godkjent reglene for ansvarlig spill
 • du godtar at personopplysningene dine kan behandles i den grad det er spesifisert i vilkårene for bruk.

Vilkår for levering av tjenester som tilbys gjennom tjenesten med følgende navn: LuckySlotsOnline Social Online Casino

Generelle bestemmelser

1.1. Servicevilkårene definerer reglene for bruk av individuelle brukere (heretter kalt "brukere") av interaktive tjenester (heretter kalt "tjenester") som tilbys av tjenesteleverandøren via Internett-tjenesten med følgende navn: LuckySlotsOnline Social Online Casino (heretter kalt "tjenesten").

1.2. Tjenestene som tilbys av Tjenesteleverandøren skal bestå i å gi registrerte Tjenestebrukere („Members“) tilgang til tjenesten som omfatter en spillplattform som drives for underholdningsformål, samt å tillate brukere å komme i kontakt og dele informasjon og meninger med andre personer som er interessert i spill, og å forbedre sin kunnskap om spillrelaterte emner.

1.3. Som en del av tjenestene som tilbys av Tjenesteleverandøren, kan medlemmene delta i spill der poeng avhenger av deres reaksjonshastighet, fingerferdighet og oppfattende ferdigheter. For å bli vinneren, må en spiller score flest poeng i et relevant spill som krever anvendelse av de ovennevnte ferdighetene, eller i spill der poengsummen eller det endelige resultatet avhenger, til en viss grad eller utelukkende, av en tilfeldighet.

1.4. Å bruke tjenestene som er gjort tilgjengelig via tjenesten og søke om medlemskap i tjenesten, skal være ensbetydende med å anerkjenne og godta vilkårene og betingelsene som er angitt her, og å være bundet av slike vilkår og betingelser hver gang du får tilgang til tjenesten. Brukere som besøker tjenesten uten å ha registrert seg som medlemmer, skal være bundet av vilkårene for bruk i den grad det er angitt i loven om levering av tjenester med elektroniske midler.

1.5. Tjenesteleverandøren ønsker å kommunisere at den ikke skal inngå avtaler med tjenestebrukere eller medlemmer på individuell basis. Alle tjenestebrukere og medlemmer som bruker tjenestene som tilbys av tjenesteleverandøren via tjenesten, skal utelukkende overholde disse vilkårene for bruk.

1.6. Vilkårene for bruk kan vises og skrives ut når som helst.

1.7. Muligheten til å nyte alle funksjonene i spillene som er tilgjengelige via tjenesten, avhenger av at spillerens datamaskin eller mobile enhet oppfyller visse tekniske krav. Tjenestebrukere er eneansvarlige for å sikre teknisk kompatibilitet mellom enhetene og tjenesten.

1.8. Tjenesteleverandøren har ikke noe ansvar for utilgjengeligheten av tjenesten som kan tilskrives faktorer utenfor hans kontroll eller uforutsette omstendigheter. Videre forbeholder tjenesteleverandøren seg retten til å avbryte eller avslutte levering av tjenestene via tjenesten når som helst og uansett grunn, spesielt når tjenesten trenger å gjennomgå vedlikeholdsarbeid, gjennomgang eller teknisk utvidelse, med forbehold om at det er gitt forhåndsvarsel til tjenestebrukerne og registrerte medlemmer.

MEDLEMSKAP OG REGISTRERING

2.1 For å spille spill tilgjengelig via tjenesten, må brukerne bekrefte at de er over 18 år.

2.3 Tjenesteleverandøren ønsker å gi råd til tjenestebrukerne at siden resultatet av et antall spill i spill som er tilgjengelig via tjenesten avhenger av reaksjonshastighet, fingerferdighet og oppfattelsesevne hos spillere, personer som lider av visse typer funksjonshemninger, spesielt synshemming eller motorisk funksjonshemning, kan det være vanskelig å bruke tjenesten. Tjenesteleverandøren informerer om at, gitt dagens nivå av IT-teknologiutvikling, har den ingen midler til å sikre spesiell tilgang til tjenesten for funksjonshemmede. Samtidig ønsker tjenesteleverandøren å forsikre tjenestebrukerne om at det, så snart det er teknisk mulig, vil gi slike personer tilgang til spill tilgjengelig via tjenesten.

2.4 Hvis en bruker som registrerer seg for tjenestemedlemskap uttrykker et slikt ønske, skal han / hun få tilgang til tjenestene som tilbys av tjenesteleverandøren umiddelbart etter registrering. I et slikt tilfelle har ikke brukeren rett til å trekke seg fra avtalen i samsvar med lov om beskyttelse av visse forbrukerrettigheter. I hvert tilfelle mister en bruker retten til å trekke seg fra avtalen som ble inngått med tjenesteleverandøren fra det øyeblikket han / hun først spiller i et teaterstykke levert via tjenesten.

2.6 Hvis informasjonen som gis av et medlem ved registrering, blir funnet å være misvisende, ufullstendig eller unøyaktig, skal tjenesteleverandøren ha rett til å fjerne et slikt medlems konto fra tjenesten og se bort fra hans / hennes registrering. I et slikt tilfelle har medlemmet ingen rett til å reise krav i forbindelse med tap av tjenestemedlemskap.

2.7 Tjenesteleverandøren kan overvåke stedene som brukerne får tilgang til tjenesten fra, og på forespørsel fra en kompetent myndighet kan ta passende tekniske skritt for å blokkere tilgangen til tjenesten fra en jurisdiksjon hvis lover, etter beste tjenesteyters kunnskap, forby eller begrense tilgangen til tjenesten.

2.8 Tjenesteleverandøren kan kreve at et medlem endrer passordet eller andre innloggingsopplysninger av hensyn til sikkerheten eller av andre viktige organisatoriske eller tekniske grunner.

2.9 Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å fjerne en medlemskonto fra tjenesten, hvis kontoen ikke har blitt brukt i minst ett år siden forrige påloggingsdato.

SPILLREGLER

3.1 For å delta i visse spill som tilbys via tjenesten, må medlemmene ha spillchips. Spillchips kan tildeles medlemmer gratis eller anskaffes for spill av brukere til en pris som er oppgitt i prisplanen, eller ellers oppnådd gratis i samsvar med vilkårene for enhver kampanje organisert av tjenesteleverandøren som en del av tjenestedriften.

3.2 Spillereglene, scoringene, deltakelsesproblemene og spillinstruksjonene er beskrevet i referansedelen som følger med hvert spill som er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren.

3.3 Etter slutten av et spill skal tjenesteleverandøren avsløre detaljer om påloggingsnavnet og resultatene til individuelle deltakere. Ovennevnte data vil også bli inkludert i tabellene med høy poengsum.

REGLER FOR ANSVARLIG SPILLING

Formålet med internettjenesten er å gi brukerne underholdning, gjøre dem i stand til å bli involvert i kontakter og diskusjoner med andre brukere som deler de samme interessene, og oppgradere kunnskapen deres om spørsmålene om poker og spill. Når vi gjør tjenesten tilgjengelig for publikum håper vi at alle brukerne vil bruke tjenestene som tilbys i tjenesten til det formålet. Det kan imidlertid skje at bruk av tjenester som tilbys i tjenesten, i stedet for at det er kilden til underholdning, vil bli for noen brukere måten å bruke for mye tid og penger på. Slike tilfeller er sjeldne og fremfor alt mulig å unngå, hvis bare følgende grunnleggende regler overholdes:

 • Jeg spiller for moro skyld.
 • Jeg spiller for rangering av poeng uten virkelig verdi, jeg er klar over at den eneste verdien av dem er min tilfredshet.
 • Jeg bruker på å spille bare så mye penger som jeg har råd til å tape.
 • Jeg prøver å vinne, men jeg prøver aldri å hevne meg.
 • Jeg spiller ikke når jeg er trist, sliten og / eller motløs, under påvirkning av narkotika eller alkohol.
 • Jeg kan bruke fritiden min på å gjøre ting annet enn å spille spill.

Husk at når du føler at å spille spill blir noe mer enn bare kilden til underholdning, kan du, i henhold til tjenestreglene, kreve at medlemskontoen din blir fjernet, og at din tilgang til tjenestene som tilbys i tjenesten skal være permanent nektet.